aluwialny


aluwialny
[алювяльни]
adj
алювіальний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aluwialny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, geol. {{/stl 8}}{{stl 7}} nawarstwiony, nagromadzony przez wody rzek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aluwialne złoża diamentów. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aluwialny — geol. «pochodzący z aluwiów, wytworzony przez aluwia» Osady, złoża aluwialne. ∆ Gleby aluwialne «gleby powstałe z osadów rzecznych, jeziornych lub morskich» …   Słownik języka polskiego

  • napływowy — napływowywi 1. «przybyły z innej miejscowości, okolicy, z innego kraju; będący obcego pochodzenia; niemiejscowy, nietutejszy» Ludność napływowa. 2. geol. «naniesiony przez wodę; osadowy, aluwialny» Grunt napływowy. ∆ Stożek napływowy «płaski,… …   Słownik języka polskiego

  • napływowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, napływowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pochodzący z innego miasta, kraju itp.; będący obcego pochodzenia, nietutejszy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Napływowa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień